Background
.

Geschiedenis

Wat vooraf ging:

In 1917 vroeg Laurent van Bergen, bewoner van de Meules, aan de mensen van de buurt: ’kinne veer hiej neet ein famfaar oprichte, gans veur os zelf?’ Dat vond men een goed idee, en zo werd op vastelaoveszondaag 18 februari 1917 na enkele maanden van voorbereidingen de fanfare opgericht. De fanfare ging heten: St. Cornelius – Het Katoenen Dorp.

Dit heugelijke feit deed zich voor bij café Heijnders, beter bekend als café Braam. Deze plek is nog steeds heilige grond voor de fanfare.

Na de oprichting was het nog een beetje zoeken naar een goed bestuur en duidelijke regels, maar naarmate de tijd vorderde, begon de vereniging haar draai te vinden. De eerste dirigent was Jos van Helden, deze bleef dat 40 jaar lang.

Op 30 april 1963 toonde de fanfare tijdens de viering van Koninginnedag haar eerste uniformen aan het Roermondse publiek. Dit was een lindegroene jas en leverkleurige broek.

In 1967 werd het 50-jarig jubileum van de fanfare groots gevierd. De viering duurde van donderdag 14 september t/m zondag 17 september en een groot aantal jubilarissen werden hierbij gehuldigd. Op die zondag werd de gehele fanfare van nieuw instrumentarium voorzien.

Op zaterdag 8 november 1969 nam de fanfare haar intrek in het gemeenschapshuis 'Het Katoenen Dorp' dat toen aan de huidige Molenweg lag. De bouw hiervan was niet bepaald goedkoop, maar door de receptie die volgde op de opening van het gemeenschapshuis, werden de financiële zorgen van de vereniging verlicht.

Bij het 60-jarig jubileum in 1977 werd de slag van Waterloo nagespeeld op de Markt in Roermond. Dit was een enorm spektakel. De fanfare werd toen ook begiftigd met de zilveren Erepenning van Verdienste, uitgereikt door Hare Majesteit Koningin Juliana.

Op de ledenvergadering van 3 januari 1987 werd Henk Houben benoemd tot nieuwe dirigent van de fanfare. Onder zijn leiding behaalde de fanfare misschien wel de  grootste successen uit haar bestaan. Op 19 juli 1997 noteerde we het absolute hoogtepunt van dit muziekgezelschap: wereldkampioen in de derde divisie op het Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade, met maar liefs 340 ½ punt. Uiteraard werd dat goed gevierd in, hoe kan het ook anders, café Braam.

Het 75-jarig-bestaan van de fanfare werd ook groots gevierd. Een van de vele hoogtepunten van dit jubileum was de opening, door Pierre Heijnen, van zijn eigen zaal in het gemeenschapshuis aan de Bisschop Lindanussingel. In deze zaal heeft de fanfare tot en met september 2012 altijd gerepeteerd.

Zaterdag 27 en zondag 28 oktober 2012 vierde de fanfare haar 95-jarig jubileum in het Witte Kerkje in Roermond.

Dit werd op zaterdag gevierd met een feest voor een besloten gezelschap en op de zondag met een schitterend concert met als thema ‘America, music from the north and south’ onder leiding van dirigent Bart Deckers.

Zo heeft de fanfare in haar 95-jarig bestaan vele serenades gebracht, processies begeleid (denk maar aan de vele processies naar Kapel in ’t Zand) en heeft aan vele activiteiten binnen en buiten Roermond deelgenomen. 
Ook de vastelaovend speelt bij de fanfare een belangrijke rol. Het muzikaal opluisteren van de Roermondse vastelaovesoptocht is een jaarlijks terugkerend fenomeen.

Fanfare 'St. Cornelius – Het Katoenen Dorp' slaat nieuwe weg in

Fanfare 'St. Cornelius – Het Katoenen' Dorp slaat een nieuwe weg in en gaat verder als Muziekensemble 't Ketoene Dörp. De fanfare heeft al 95 jaar haar roots in Roermond en is bij vele mensen bekend. Na uitvoerig besproken te hebben wat de nieuwe vorm zou worden en zou in houden, is er besloten om er een muziekensemble van te maken. De voornaamste redenen hiervoor zijn dat de vereniging veel meer vrijheid heeft in haar muziek- en concertkeuze. De vereniging ziet de toekomst rooskleurig in. De overgang naar een muziekensemble is op dit moment een unieke keuze in de Limburgse blaasmuziekwereld te noemen.

Op zondag 30 december 2012 presenteerde het muziekensemble zich aan het publiek door middel van een Oudjaarsconcert. Voorafgaand aan dit concert verrichtte waarnemend burgemeester van Roermond, Henk van Beers, de openingshandeling. Het was een mooie middag, met veel publiek. Een prachtige eerste dag van een veelbelovende toekomst!

  • sidebar_2_20130324_1099005131.jpg
  • sidebar_1_20130324_1427401351.jpg
  • sidebar_1_20130324_1985478477.jpg
facebook
© 2013 Click This! Webdevelopment