Background
.

Doelstelling

De doelstelling van het muziekensemble omschrijven wij als volgt:

'Het muziekensemble heeft tot doel om haar spelende leden in de gelegenheid te stellen te musiceren, om vervolgens uitvoeringen te kunnen verzorgen. Deze uitvoeringen zijn bedoeld en aantrekkelijk voor het hedendaagse publiek (de maatschappij) en kunnen zowel door de vereniging zelf als door een andere organisatie zijn georganiseerd. Daarnaast stelt het muziekensemble zich ten doel om de sociale binding tussen alle leden op een hoog niveau te behouden.'

Het muziekensemble zal niet deelnemen aan muziekconcoursen en daarmee dus geen lid  zijn van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM). Dit lidmaatschap is voor een fanfare verplicht om subsidie te krijgen en om deel te nemen aan muziekconcoursen. Aangezien het ensemble van de gemeente subsidie krijgt, is het lidmaatschap niet nodig. Ook zal het muziekensemble niet  uittrekken om bepaalde activiteiten te ondersteunen, zoals processies of de intocht van Sinterklaas. Natuurlijk worden er wel nog steeds concerten verzorgd. Vanwege de akoestiek wordt de voorkeur gegeven aan concerten binnen. Het ensemble kan in concerten de samenwerking aangaan met kunstvormen in de breedste zin van het woord, zoals zang, dans of theater. Ook kan het ensemble worden ingezet bij (bedrijfs)feesten.

Dit muziekensemble is voortgekomen uit fanfare 't Ketoene Dörp, die in inmiddels niet meer als fanfare bestaat. Er is een aantal belangrijke redenen waarom de fanfare verder gaat als muziekensemble. In eerste instantie is de keuze gemaakt vanwege de bezettingsproblemen binnen de vereniging. Daarnaast zien we dat een aantal muzikanten de 'hafabra-wereld niet aantrekkelijk genoeg vindt om verschillende redenen. Hier komt nog bij dat de toegankelijkheid van de muziek bij het grote publiek niet groot te noemen was. Het antwoord hierop is muziekensemble 't Ketoene Dörp.

Er wordt nu andere muziek gemaakt, waarbij met een kleine bezetting toch volwaardig gemusiceerd kan worden. Daarnaast kan het duidelijk onderscheidende vermogen ten opzichte van de hafabra erin resulteren dat de vereniging nieuwe muzikanten kan verwelkomen, die de hafabra niet aantrekkelijk genoeg vinden. Ook is er de mogelijkheid dat de maatschappij eerder een beroep zal doen op een muziekensemble voor een muzikaal optreden dan zij op de hafabra zouden doen.

  • sidebar_1_20130324_1985478477.jpg
  • sidebar_1_20130324_1427401351.jpg
  • sidebar_2_20130324_1099005131.jpg
facebook
© 2013 Click This! Webdevelopment